پنج‌شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1383
زمان ...


در گـذرگـاه زمان هر کـس به دنبـال گمشـــده ای می گردد . 

سه‌شنبه 29 دی‌ماه سال 1383
دلبستگی ...

گاه برای دلتنگیهایم نوشتم
                                      گاه برای خستگیـها
گاه برای چشمانت نوشتم
                                      گاه برای دلبستگیهـا

امـــروز برای خــودم می نویســم
                                          که دلبسته تمام خستگیــهایم هستـم .
شنبه 19 دی‌ماه سال 1383
آرامــــش ...

برای دلتنگیهایم می نویسم
برای لحظه ای آرامــش

                               امروز چه بی صــدا بغض خشم خود را به دست آرامش یاد تو سپردم
ش
چـــرا باید ؟
من دلتنگـــم ! خسته ام !

چـــرا بیهــوده بر من به انتظار نشسته اید ؟
                                  
من اینجــا برای لحظه ای از ســرمستی الــوند بی تابم 
                                                                         من اینـــجا به وسعت لـوت خاموشم
    من اینجـــا ایستاده ام

جمعه 11 دی‌ماه سال 1383
بیداری

شبی آرام چون دریای بی جنبش
سکون ساکت سنگین سرد شب
مرا در قعر این گرداب بی پایاب می گیرد
دو چشم خسته ام را خواب می گیرد

من اما دیگر از خواب بی زارم
حرامم باد خواب و راحت و شادی
حرامم باد آسایش
من امشب باز بیدارم
دوشنبه 7 دی‌ماه سال 1383
تشویش

ای قلب نیم شکسته بند بند
آرام تر بزن
خیالم از وسوسه های این برف زمستانی
مشوش است
بیقرار لحظه های فردا بمان
آرام تر بزن
                آرام تر بزن
سه‌شنبه 1 دی‌ماه سال 1383
دل


دلم آغوش بی دغدغه می خواد  ...
یکشنبه 29 آذر‌ماه سال 1383
یلدا

باز هم شب یلدا و خاطراتی نه چندان دور که بر در زمان می کوبد از راه می رسد .
شب یلدات مبارک عزیز دلم .
یلدای شما هم مبارک .

----------------------------------------------

هر رزم آور نور پیش از این
از ورود به نبرد ترسیده .
خیانت و دروغ دیده .
ایمانش را به آینده از دست داده .
به راهی گام گذاشته که راه او نبوده .
به خاطر مسائل بی اهمیت رنج کشیده .
شک کرده که رزم آور نور نیست .
در اجرای تعهدات روح خویش شکست خورده .
گفته آری حال آنکه مقصود او نه بوده .
رنجانده کسی را که دوستش داشته .

برای همین رزم آور نور است .
همه اینها را تاب آورده
اما امیدش را به بهروزی از دست نداده .

در هر عمل باید بشناسیم
 انتظارها - ابزار رسیدن به مقصد - و ظرفیتی را
 که برای این وظیفه داریم .

تنها کسی می تواند حاصل عمر خویش را پس بزند که تا دندان مجهز است اما میلی به تملک حاصل فتح خویش ندارد و غرق نبرد می ماند .می توان حاصل را پس زد اما این نخواستن به معنای بی تفاوتی پیش از گرفتن نتیجه نیست .
                                                                                      پائولو کوئیلیو
----------------------------------------------
امید که روزی هر انسان یک  رزم آور نور باشد .

                                                                                                گلرخ
جمعه 27 آذر‌ماه سال 1383
بهـــار ...

یخ آب میشـود در روح من
                                      در اندیشه هایم
                                                               بهــــار حضــور توست ، بودن توست .

                                                                           زنده یـــاد احمـــد شـاملـــــو
شنبه 21 آذر‌ماه سال 1383
آنچه ..
نیروی زمین باید تازه شود .
باورهای تازه نیازمند فضاست .
جسم و جان نیازمند نبردهای تازه است .
آینده بر در ما می کوبد و تمامی باورها جز باورهای پیش پذیرفته فرصت ظهور خواهند داشت .
آن چه مهم است می ماند و آنچه بی فایده است ناپدید می شود .
اما رزم آور نور داور رویاهای دیگران نمی شود و زمان خویش را به نقد تصمیم های دیگران هدر نمی دهد .
برای ایمان به راه خویش لازم نیست ثابت کنیم راه دیگران نادرست است .

آن چه مهم است می ماند و آنچه بی فایده است ناپدید می شود .
آن چه مهم است می ماند و آنچه بی فایده است ناپدید می شود .
آن چه مهم است می ماند و آنچه بی فایده است ناپدید می شود .


                                                                                          پائولو کوئیلیو

     گلرخ
چهارشنبه 18 آذر‌ماه سال 1383
:(


شادمانیهای کوچکمان
با اندوه کودکانه باد
چه زود پژمرده می شود

   1      2      3      4      5      ...      14      >>