یکشنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1382
اشتباه
تنهایم را هم با تو می نویسم
در دفاع از لبخندمان‌ - عشقمان - باور و یقین قلبهایمان
                                                                           سبز می نویسم .
                                                                                                   سیاه می خوانند .
احساس آبیم
موج می زند بر این راه شبگیر بی بستر
                                                                         سبک می نویسم .
                                                                                                    فریب می خوانند .
اعتماد را 
            بر لذت نفسهای باد 
                                          صبور می بارم ...
                                                                          رها می نویسم. 
                                                                                                    اسیر می خوانند .
حقیقت آفتاب
با شکایت ابر به حرف می آید 
                                                                          روشن می نویسم .
                                                                                                     غبار می خوانند .
در این دقایق بی طاقت معصوم
سکوت را با سکوت می شکنم !
                                                                          امید می نویسم  .
                                                                                                     حصار می خوانند .
آواز مهربان رو یاهایمان را
میان زلال صبحدم
                                                                          شراب می نویسم .
                                                                                                     خمار می خوانند .
***
میان قامت دریا
هوای بودن و ماندن
افق چه گرم و طلایی
میان پاکی و باران
میان ماه و ستاره
                        برای موج خیالم
                        به روی صخره سنگی 
                                                                        به عشق می نویسم .
                                                                                               چه تلخ می خوانند .

                                                                                   
آسمان زندگیتان ستاره باران
                                                                                    گلرخ