سه‌شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1382
گرافیک یعنی خیال ...
                                  
                                       
درخت با جنگل سخن می گوید
                                                     علف با صحرا 
                                                  ستاره با کهکشان
                                        و  من  با   تو   سخن  می گویم
                                                                                         زنده یاد احمد شاملو
-----------------------------------------------------------------------------------
    ای بیکران آسمانیم
 
   خسته خسته ، نفس میکشم از میان دانه های تسبیح خاطر آشفته ات را که نگاهم آزموده تر ست.
 
       شوق ، شوق دیدن است و ماندن و آرزو ،آرزوی تو ...
 
       لحظه لحظه ، تلاش در خاطرم نشسته تا شوق که فردا پیش رویمان ...  .

                                                                                           آسمانی و پاینده باشید.
                                                                                                         قاصدک