یکشنبه 16 شهریور‌ماه سال 1382
تقدیم به عشق


هنوز واژه دوستت دارم از زبانم بر نیامده بود که به پاکی آسمانی چشمانت دل بستم
چقدر آسمان چشمانت دلگیر شده ...
در گرمای ملس تابستان باران را دیدم که از پس بلندترین آبگیرهای قلبت گریستی ...
و من فقط به صدای طراوت چشمانت گوش دادم ...


                                                                                 دوستدار همه دوستان عزیزم
                                                                                  گلرخ