سه‌شنبه 25 آذر‌ماه سال 1382
برای تو ...برای تو می نویسم

برای تو نفس می کشم

و با تو بودن را آرزو می کنم

همــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ... 

پاینده باشید .
قاصدک