X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
جمعه 5 دی‌ماه سال 1382
دلاویزترین


تقدیم به عزیزترین طنین من ...
                                                                پاینده باشید و شاد
                                                                         قاصدکاز دلاویزترین روز جهان خاطره ای با من است
                                                            خاطره ای با من است
آن سحری بود و هنوز
                                    گهر ما
                                                     به گیسوی شب آویخته بود

من به دیدار سحر می رفتم
                                                     من به دیدار سحر می رفتم


این دل افروزترین روز جهان  را بنگر
                                            تو دلاویزترین شعر جهان را بسرای


من به دیدار سحر می رفتم
                                                    من به دیدار سحر می رفتم

در افق پشت سرا پرده نور
                              باغهای گل سرخ
                                           شاخه گسترده به مهر
                                                                  غنچه آورده به ناز
دم به دم از نفس باد سحر
                        غنچه ها می شد باز
                                            غنچه ها می شد باز
                                                            غنچه ها می شد باز
              باغهای گل سرخ 
                                                 باغهای گل سرخ

   یک گل سرخ بزرگ از دل دریا برخواست

  خورشید
               خورشید
                            برخواست 
                                                خورشید

این دل افروزترین روز جهان  را بنگر
                                             تو دلاویزترین شعر جهان را بسرای

         دوستت دارم را
                                       دوستت دارم را  
   
         من دلاویزترین
                                        دلاویزترین
                                                                شعر جهان یافته ام
      دوستت دارم
                            دوستت دارم
                                                  دوستت دارم
                                                                        دوستت دارم
     این گل سرخ من است 
                                           این گل سرخ من است

     دامنی پر کن از این گل
                                    که بری خانه ء دشمن 
                                                                 که فشانی بر دوست
    دوستت دارم را  
                                با من بسیـــــــــــــــار بگو
   دوستم داری را
                                از من بسیـــــــــــــار بپرس
  
   دوستت دارم
                         دوستت دارم 
                                                  دوستت دارم 
                                                                          دوستت دارم
 بر گرفته از آلبوم 
The Most Delightful
 اثر ماندگار استاد محمد نوری
 با  آهنگسازی استاد محمد سریر