سه‌شنبه 9 دی‌ماه سال 1382
خانه

میان دیوارهای روشن سکوت

خانه ای شیشه ای ساخته ام .

 

خانه ای باتمام زوایای زندگی یک انسان .

خانه ای به وسعت تمام عشقها ، قلبها ، کینه ها، سکوت ها.

خانه ای با شادیهایی از جنس ستاره های طلایی

و احساسی به رنگ آسمان .

 

خانه ای که درهایش از جنس نور است و

پنجره هایش رو به آفتابگردانهای خندان باز می شوند.

 

خانه ای پر از هوای " تو"

                                   و نفسی از تبار  " عشق " .

 

در هنگامه آمدنت

                        سکوت شیشه ها به رنگ آبی ترین بهشت زمینی

                        زندگی را فریاد می زنند .

 

حتی اگر با قدمهایی از جنس سکوت بیایی ...

 

 

                                                 آرزومند بهترین ها برای شما

                                                 گلرخ