پنج‌شنبه 11 دی‌ماه سال 1382
عشق ما را سر شار زیستن خواهد کرد


من اینجا ایستاده ام
به تنهایی
                        در مقابل هر آن سختی که در جهان آمده است
و تو در جستجو 
                        به دنبال مکانی 
                                               مکانی برای تنهاییت
                                                                       برای  گمگشتگی و دلتنگیت

اینک آن زمانی است که می بایست دلیلی برای زیستن من بیافرینی

آنهنگام که مشتاق زیستن شدیم
                         عشق ما را سر شار زیستن خواهد کرد 
                                                                 ســرشـــــــار  برای زندگی کردن
 
بر گرفته از آلبوم  
Love Will Keep Us Alive  -  Egales                                       

                                                                                            آرزومند آرزوهای سبزتان
                                                                                                         قاصدک