شنبه 11 بهمن‌ماه سال 1382
رنگین کمان

همه چیز گاه اگر کمی تیره می نماید ...
باز روشن می شود زود
تنها فراموش مکن این حقیقتی است :
بارانی باید - تا که رنگین کمانی بر آید -
و لیموهایی ترش تا که شربتی گوارا فراهم شود
و گاه روزهایی در زحمت
تا که از ما انسانهایی تواناتر بسازد .
خورشید دوباره خواهد درخشید زود
خواهی دید .

این شعر تقدیم به دوست عزیز من و قاصدک -- مهدی -- . امیدوارم که همیشه نگاه و امید سبزی به زنگیش داشته باشه .
بهتره که هممون براش دعا کنیم .
فقط همین .
شاد باشید و همیشه سبز