پنج‌شنبه 16 بهمن‌ماه سال 1382
گذشته ...

 
گذشته هر انسانی

مانند رودی ست

که هماره در ذهن او در تلاطم است

موجهای خاطرات

بر ذهن خسته انسان میکوبد  

و ...

می دانید چه می گویم!

...

برای گذشتن از این رود

باید رنگین کمان بود .

 

آرزومند آرزوهای سبزتان

گلرخ