سه‌شنبه 21 بهمن‌ماه سال 1382
سفر به خیــــــر ...


طنین نفسهایت
گرمی بخش احساس آبی من است
برای زیستن
سرشـــــــار بودن
عشـــــــــق  ورزیدن

برای زیستن
چشم انتظار نفسهای توام
یگانه طنیــــــــن من .
قاصدک