جمعه 24 بهمن‌ماه سال 1382
رنگهارنگها را باید شناخت
سپید آبی سبز زرد سرخ و حتی سیاه
سپید نشانه ایست برای خوشبختی و آرامش ما
آبی
روح زندگیست 
سبز
کالبد زندگی ما
زرد
طلوع فردایی زیبا برای رسیدن به آنچه می خواهیم
سرخ
رنگ قلبهای ما که رویای زندگیمان را در خود نهان می دارد
 و سیاه
رنگ قلبهایی که میخواهند ما -- ما -- نباشیم .

در انحنای رنگین کمان
فقط باید خورشید را دید
و زندگی کرد ...

شاد باشید
گلرخ