دوشنبه 18 اسفند‌ماه سال 1382
آره


                                                           

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

یادگاری که  در  این  گنبد  دوار  بماند

 

من همه چیز رو میبینم و برام باارزشه .

مرسی .
                                     
گلرخ