دوشنبه 3 فروردین‌ماه سال 1383
تولد


امروز
صبح رفته بودم پیاده روی کنار رودخونه . عجب صفایی داره . مرغهای دریایی سفید روی رودخونه و باد خنک بهاری و درختهای سرسبز و پل خواجو ...
قاصدک رفته مسافرت . رفته کازرون پل آناهیتا . امیدوارم بهش خوش بگذره .

راستی
۳ فروردین تولدمه  .
تولدم مبارک .