X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
یکشنبه 9 فروردین‌ماه سال 1383
صبر

یکی از بهترین آموخته های من از کوه که شاید بیش از هر مطلب دیگری توانسته در زندگی روزمره من مثمر به فایده واقع شود افزایش صبر و تحمل است .


ارتفاعات بین دشت برم و دشت ارژن 
در روز پس از حرکت دریاچهء پریـشــان باز در افق  از دور دیده می شود


صبری که راهگشای هزاران مشکل می باشد  چراکه فقط با صبر و دقت می توان تصمیمی درست و منطقی اتخاذ کرد . تصمیمی که صحیح و بر خواسته از بینش وسیع و همه جانبه نسبت به موضوع باشد و اینگونه بتوان به هدف رسید .
بارها شده است که در دوردستها هدفی در انتهای افق به دید رسیده است ولی برای رسیدن به همین هدف قابل رویت چندین ساعت سخت را پشت سر گذاشتم  و تنها پس از این ساعاتهاست که به هدف خود رسیده ام .

پاینده و آسمانی باشید
قاصدک