سه‌شنبه 11 فروردین‌ماه سال 1383
سفر خـــوش !

در دوردستها
                    در انتهای تنهائی من
                                                    ایستاده ای
                                                                     با سبدی یاس و ستاره
من به آرزوی تو
                      یاس و ستاره را
                                             سجــده می کنم.
                        
                                                                           به آرزوی آغوش توطنین دلم ، امیدوارم هر جا که هستی شاد باشی !
قـاصـــدک