سه‌شنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1383
زبان عشق مـــا ...

در جریان عشق ماست که غرق می شوند .
                                    
آبشـــار مــارگــون - سپیــدان