پنج‌شنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1383
همیشه مهربان من ....

گاه از دور ، گاه نزدیک
لذتی وصف ناشدنی ست دیدن چشمان همیشه مهربان تو ....