یکشنبه 31 خرداد‌ماه سال 1383
فیلتر نه

این وبلاگ به مدت یک هفته در حمایت از طرح سراسری   فیــــلتر نــــه   به روز نخواهد شـــد .

بی قرار آغوشت هستم تا آرامشی از دست رفته را باز یابم
                                                                                   این هدیه را بر من ببخشـــای
دهانه آتشفشان تفتــان
تنها آتشفشان نیمه فعال غرب آسیـــا