جمعه 9 مرداد‌ماه سال 1383
با من بیــــــــــا ...


من بیقرار لحظه ای
                           تو بی تاب تر از من
                                                           ما در جستجو  ...

برای رفتن دلیلست مرا که آوای گفتنی می طلبد به وسعت حضور تو .