چهارشنبه 11 شهریور‌ماه سال 1383
اشک


برای یک رهگذر ...
--------------------
خواب اشک می بینم
که راه بی عبور زندگیم را تر می کند .

پروانه ای به زیبایی باران
به خاک می افتد .

تو می آیی
و خواب من دریا می شود  ...

                                           طنین