جمعه 20 شهریور‌ماه سال 1383
آسمان را حادثه ای بارور است شاید ...

کلامی دلپذیر شاید
مدتهاست که چشم انتظار حادثه ای نشسته ایم .

                                                                                         قاصدک