یکشنبه 10 آبان‌ماه سال 1383
یک کلام حرف حســــاب ...دل که خوش باشه، حرف مردم بـــاد هـواست .

قاصـــــــــدک