یکشنبه 8 آذر‌ماه سال 1383
برای پدرم ...

دستان بزرگ تو در دستان کوچک من
ناله های تو بر گوش من
خستگی تن خود را به من بده که تاب ایـــن گونه بودنت را ندارم

من در لحظه لحظه جاری زندگـــیم
حضور تو جاری ست .

                                                              التماس دعا  ـــــ قـاصــدک