جمعه 27 آذر‌ماه سال 1383
بهـــار ...

یخ آب میشـود در روح من
                                      در اندیشه هایم
                                                               بهــــار حضــور توست ، بودن توست .

                                                                           زنده یـــاد احمـــد شـاملـــــو