یکشنبه 15 تیر‌ماه سال 1382
شیطان ...


از خانه به در
از کوچه برون
تنهایی ما سوی خدا می رفت.
در جاده
درختان سبز
گلها وا
شیطان نگران : اندیشه
                                     رها می رفت .
خار آمد
و بیابان و سراب
کوه آمد و خواب
آواز پری : مرغی به هوا میرفت ؟
--- نی - همزاد گیاه بود
از پیش گیا می رفت .
شب می شد و روز .
جایی - شیطان نگران  :
تنهایی ما می رفت .                           اگر غم لشکر انگیزد  که  خون  عاشقان  ریزد
                           من و ساقی به هم تازیم و بنیادش بر اندازیم

امروز بالاخره امتحاناتمون تموم شد . بازم برگشتیم پیش شما دوستان عزیز و مهربونیاتون . یک دنیا ممنون از اینکه ما رو فراموش نمیکنین .
                                                                                آرزومند سبزترین آرزوها برای شما
                                                                                 گلرخ