X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
جمعه 20 تیر‌ماه سال 1382
شکیبیدن ... گشاده بودن

توان صبر کردن
برای رو در رویی با آنچه باید روی دهد
برای مواجهه با آنچه روی می دهد .

شکیبیدن
گشاده بودن
تحمل کردن
آزاده بودن .

مارگوت بیکل

کوه را توانی برای صبوری هست
اگر آسمان
اشکی برای شکستن نمی ریخت
و زمین
دهانی برای بلعیدن نداشت .