پنج‌شنبه 16 مرداد‌ماه سال 1382
شعاری به ایمان برای امروز و هر روز ...
  
به آینده بیاندیش همچنانکه به دروازه ای؛
                دروازه ای که به سرزمین دیگر، به سرزمین معهود
                                                                                               می گشاید.
   از گذشته ها نیک بیاموز،
   اما مگذار که آینده ات را رقم زند
   و فراموش مکن هر خطای رفتهء دیرینه را
   و شادمان باش که در دنیایی زیست میکنی 
                                                                          سرشار فرصتها.
   و خوش باش
   و این حقیقت را بدان
   که ترا قدرتها و استعدادهایی خداداد است
                                                                         یگانه و تنها از آن تو
   و هیچ مهراس که آنان را خوب به کار گیری .
   شایسته باش آنقدر که بتوانی
   پند دیگران را بنیوش،کمکشان را بپذیر
   اما همیشه به خاطر نگه دار :
                                                                         کلام آخر از آن توست.
   تصمیم ها را خود بگیر
   به کشف خویشتن کمر بربند    
   رویاهای خود را دریاب.
   ثابت قدم باش.
   بکوش که ناامید نشوی
                       آنگاه که گردون به مراد نمی چرخد
   و هر آنچه می توانی انجام بده
   تا که از جهان دنیایی بسازی بهتر ؛
                                                                       دنیایی بهتر برای زیستن .
   هشدار!
   زندگی همواره آسان نیست
   اما این زمان محدود و این کار دشوار
                            می تواند همان باشد که تو می خواهی .
   و بیش  از همه ، شادمان باش
   آینده در انتظار توست
  
زندگی شگفت و سرشار ... برای زیستن
                                                                      برای
زیستن .
                                                                                                  Ana Marie Edwards
...............................................................................................................................
   
    این سطور را تقدیم می کنم به یگانه طنین احساسم که آسمان آبی  دلش همیشه برام گسترده و محبتهای نگاهش همیشه برام آرامش بخش  بوده و خواهد بود .
   
                                                                                              پاینده و آسمانی باشید.
                                                                                                           قاصدک