پنج‌شنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1383
آرامـــش ...


گاهی خیال رسیدن آرامش بخش ست ،
گاهی تنها رسیدن است که ما را  آرام خواهد کرد .
 غروب آفتاب - دریاچه ارژن