شنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1383
تو

تو ناز مثل قناری
تو پاک مثل پرستو
تو مثل بدبده خوبی
برای من تو همیشه
_ همیشه محبوبی
تو مثل خورشیدی
که شرق شب زده را
_ غرق نور خواهی کرد
تو مثل معجزه
_ در وقت یاس و نومیدی _
ظهور خواهی کرد
پناهسایه آسایشی
پناهم می دهی
درون خلوت امن و امید

آرزومند بهترینها برای شما
گلرخ