یکشنبه 10 خرداد‌ماه سال 1383
کازرون

می دانم و می دانی
گاه برای گفتن دوستت دارم دلم تنگ می شود .
کاروانسرای سنگی
مسیر شاهی سابق - تخت جمشید - کازرون