یکشنبه 29 شهریور‌ماه سال 1383
برای من که می نویسم برای تـــوگاه از آنچه می پندارم
گاه از آنچه که بر خیال من می گذرد

من چشم انتظار خاطره ایم که مدتهاست تاریخی برای تکرار می خواهد

خسته ام از آنچه که آشفته ام می کند !!!!
                                                                                                         قاصدک